In vijf stappen de betalingsachterstand geïncasseerd

1

Aanmaning.nl stuurt de debiteur een laatste aanmaning

Heeft u binnen 48 uur geen betaling ontvangen dan starten wij op basis van No Cure No Pay de incasso proceduren op, waarbij uw EUR 5,00 ook wordt terug gevorderd.

Uw debiteur wordt d.m.v. een e-mail en brief per post vanuit aanmaning.nl op de hoogte gesteld dat u de vordering uit handen heeft gegeven (bekijk een voorbeeld van onze laatste aanmaning). De wanbetaler heeft een laatste gelegenheid om binnen 48 uur het verschuldigde bedrag, zonder verhoging van kosten, op uw rekening te voldoen.


EUR 25,=* excl. BTW
2

“Minnelijke incassoprocedure” wordt opgestart

Als uw debiteur, nadat u stap 1 heeft gezet, niet betaald heeft binnen de gestelde termijn, zullen wij, nadat u daarvoor opdracht gegeven heeft, een minnelijke incassoprocedure opstarten. In deze procedure wordt uw debiteur er op gewezen dat vanaf de factuurvervaldatum de vordering is verhoogd met de wettelijke rente, welke op dit moment voor zakelijke vorderingen 8% op jaarbasis is. Tevens zal uw debiteur incasso- en administratiekosten dienen te betalen welke voor het verzenden van dit soort procedures gelden. De kosten bedragen maximaal 15% van het factuurbedrag. Uw debiteur wordt wederom in de gelegenheid gesteld om te betalen.


GEEN KOSTEN
3

Dagvaarding klant

Indien uw klant na stap 2 wederom niet betaald heeft, zullen wij u om aanvullende gegevens en akkoord vragen, waarmee wij uw klant kunnen dagvaarden. Nadat wij de relevante gegevens van u hebben ontvangen, zal de wanbetaler bij deurwaardersexploit worden gedagvaard.


GEEN KOSTEN
4

Uitspraak rechter

Afhankelijk of er verweer zal worden gevoerd, zal de incassopartner het volledige traject begeleiden en verdedigen tot en met het vonnis bij de rechtbank. Indien de rechter uw vordering toewijst wordt de gedaagde veroordeeld tot het betalen van het openstaande bedrag, de wettelijke rente en kosten. De incassopartner zal aan de hand van dit vonnis overgaan tot het executeren van het vonnis in de vorm van beslag leggen. Alle ambtshandelingen zullen worden overleg met u als eisende partij en er zal thans goedkeuring gevraagd worden.


GEEN KOSTEN
5

Verrekening vordering

Het incasso traject word u op No Cure No Pay aangeboden in het minnelijke traject waarin de hoofdsom rente en eventuele extra kosten op debiteur zullen worden verhaald. Ook de EUR 5,00 excl. BTW welke u voor het verzenden van de brief via AANMANING.nl besteed heeft.

Nadat uw wanbetaler in het minnelijke traject(voor uitspraak) niet heeft voldaan, zal de incassopartner een gerechtelijk traject kunnen voorstellen. Uw vordering plus de wettelijke rente en de bijkomende kosten zullen, indien mogelijk worden verhaald op uw wanbetaler. U ontvangt het bedrag wat de rechter aan u heeft toegekend plus de wettelijke rente, welke op dit moment 8% bedraagt. De buitengerechtelijke incassokosten zoals de wet voorschrijft zijn voor de incassopartner en de hoofdsom en rente, + gemaakte (voorschotkosten) komen u tegemoet bij veroordeling.

* U betaalt alleen EUR 5,00 excl. BTW indien uw debiteur binnen 48 uur aan u betaald heeft. Heeft u binnen 48 uur uw volledige betaling niet ontvangen, dan zal in de vervolgprocedure ook het door u betaalde bedrag van EUR 5,00 worden verhaald op de debiteur.
GEEN KOSTEN*
Totaal EUR 5,=* excl. BTW