De Juiste Algemene Voorwaarden; Een Cruciaal Onderdeel Van Uw Onderneming

Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de standaard afspraken die u met uw klanten wilt maken. Om ervoor te zorgen dat u niet telkens standaard afspraken moet maken in contracten kunt u deze standaard afspraken vastleggen in de algemene voorwaarden. U hoeft, mits degene met wie u zaken doet de algemene voorwaarden accepteert, niet bij elke overeenkomst weer afspraken te maken over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, reclamatietermijnen, transportkosten en incassobedingen et cetera. In uw algemene voorwaarden legt u de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Zodat de spelregels voor beide partijen bekend zijn. Algemene voorwaarden dienen er toe om uw bedrijf te beschermen. Wanneer u niet met algemene voorwaarden werkt dan is automatisch het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Het Gebruik Van Algemene Voorwaarden

Om er voor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de producten en/of diensten die u levert, dient u de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking te stellen. U kunt de opgestelde algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer de Koophandel, dit is wettelijk niet verplicht. Ook kunt u ervoor kiezen om de algemene voorwaarden te deponeren bij de rechtbank.

Doet u elektronisch zaken dan zult u vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking moeten stellen. Dit moet op zodanige manier, dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens na kan lezen.

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet verplicht maar zeker wel aan te raden. Over het algemeen komen de volgende zaken aan bod:

Werkwijze opstellen algemene voorwaarden

De jurist met wie wij samenwerken, laat u vervolgens spoedig weten welke informatie zij nog meer nodig heeft om de algemene voorwaarden op te stellen. Zodra zij alle benodigde informatie ontvangen heeft, wordt via de e-mail een bevestiging gestuurd en een aanvang gemaakt met de algemene voorwaarden. Na de levering heeft u eenmaal de mogelijkheid om kosteloos eventuele gewenste wijzigingen door te geven.

De kosten voor het opstellen van de algemene voorwaarden zijn EUR 189.- Exclusief btw. Dit is inclusief de eventuele eenmalige correctieronde.

De factuur ontvangt u achteraf bij de levering van de algemene voorwaarden en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

De algemene voorwaarden worden doorgaans binnen 2 weken geleverd.

De inhoud van de algemene voorwaarden is o.a. afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en van de afspraken die u met uw klanten maakt. De opgestelde algemene voorwaarden zullen voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt.

Controleren en wijzigen van uw algemene voorwaarden

Naast het opstellen van algemene voorwaarden kunnen wij uw bestaande algemene voorwaarden controleren, wijzigen en uitbreiden.

De kosten voor het controleren van de algemene voorwaarden zijn EUR 189.- Exclusief btw. Dit is inclusief de eventuele eenmalige correctieronde.

Herschrijven van uw algemene voorwaarden

Wij kunnen uw bestaande algemene voorwaarden herschrijven. Dit kan nodig zijn omdat uw algemene voorwaarden niet leesbaar zijn of niet te begrijpen zijn. De moeilijke woorden, de lange zinnen en het ouderwets taalgebruik worden vervangen. De algemene voorwaarden worden op een dergelijke wijze herschreven dat deze leesbaar en begrijpelijk zijn.

De kosten voor het herschrijven van de algemene voorwaarden zijn EUR 189.- Exclusief btw. Dit is inclusief de eventuele eenmalige correctieronde.

Klik hier om uw Algemene Voorwaarden te laten (her)schrijven